IISD in the news

Tusentals miljarder i stöd till olja, kol och gas

(Swedish-language article) "Ett sådant nätverk är GSI, Global Subsidies Initiative. Laura Merrill vid GSI säger att de låga oljepriserna gör att de statliga stöden lättare kan minskas."

January 15, 2017