IISD in the news

Massutrotning på agendan efter COP27 (in Swedish)

Klimatdiskussionerna fortsätter på ännu ett stort möte, nu handlar det om biologisk mångfald. Ska vi käka benig fisk för klimatets skull? Och internationella experter tror att fossilanvändningen snart minskar.

November 25, 2022

IISD in the news details