IISD in the news

Länders avhopp från omstritt energiavtal sätter press på Sverige (in Swedish)

Danmark är det senaste EU-landet som drar sig ur Energistadgefördraget, ECT. Avtalet skyddar energiinvesteringar och används för att kräva skadestånd på många miljarder när länder fasar ut olja och kol.

April 26, 2023